CDA Grave< Naar CDA.nl

Veiligheid en Infra

13.-Veiligheid en infrastructuur.

Het CDA is dé partij van de samenleving: in Escharen, Gassel, Grave en Velp moet iedereen kunnen meedoen  en zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen. Veiligheid op de weg, maar ook sociale veiligheid krijgt daarbij speciale aandacht. Van belang is dat infrastructuur enopenbare ruimte in de kernen zo wordt ingericht dat ze voor iedereen goed bruikbaar is. Ook kinderen, ouderen en minder mobiele inwoners moeten goed over straat kunnen.

Openbaar vervoer in alle dorpen

Een veilige inrichting van wegen en loop en fietsroutes is belangrijk, zeker rondom onze maatschappelijke voorzieningen.Het openbaar vervoer in onze gemeente moet beschikbaar zijn voor alle kernen. Vervoer op maat krijgt onze steun.Infrastructuur is in deze tijd niet alleen beperkt tot wegen en straten in de openbare ruimte.

Glasvezel voor iedereen

Ook een goed voorzieningenniveau voor een veilige digitale snelweg is noodzakelijk. Wij zetten ons in voor de beschikbaarheid van glasvezelverbindingenvoor al onze inwoners en bedrijven. Het CDA vindt dat ook brandpreventie hoog op de agenda moet staan, want daarmee is de meeste winst in brandveiligheid te halen. Het brandveilig leven wordt met middelen als voorlichting, controles en  home safety checks bevorderd.  De brandweerorganisatie moet hiertoe actief de samenwerking aangaan met inwoners en partners als scholen, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Het CDA gaat voor een omgeving waarin al onze inwoners veilig kunnen wonen, leren, werken en recreëren.