CDA Grave< Naar CDA.nl

Vluchtelingen

11.-Vluchtelingen

Het CDA is dé partij van de samenleving en wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat worden gezet. Daarom pleiten wij voor een humaan rijksbeleid voor asielzoekers waarvoor het COA geen onderdak meer mag verlenen. Er moet een vervolg gegeven worden als asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. Opvang bij particulieren en in kerken is geen houdbare en duurzame oplossing. Ook de gemeente moet in overleg met onze betrokken vrijwilligers gemeentelijk beleid ontwikkelen om de schrijnende gevallen te voorkomen.

Het CDA wil een menselijke oplossing voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.