CDA Grave< Naar CDA.nl

Sterk buitengebied

10-Samen Sterk in het Buitengebied

Het CDA is dé partij van de samenleving en accepteert dus niet dat mensen onze natuur verrommelen. Het CDA vindt dat er moet worden opgetreden tegen schandalige overtredingen als het dumpen van afval, hetwildcrossen, stroperij en illegale lozingen in bodem en oppervlaktewater van en in het buitengebied.Het project  SSiB (Samen Sterk in het Buitengebied)is een pilotproject gericht op hetverbeteren van de kwaliteit van het buitengebied door het vergroten van de pakkans bijovertredingen. In het project wordt de samenwerking tussen de vele verantwoordelijke instanties voor de handhaving in het buitengebied versterkt, worden acties op elkaar afgestemd en wordt in het veld kennis en informatie gedeeld.

Het CDA wil geen rotzooi in onze natuurgebieden!