CDA Grave< Naar CDA.nl

History is hot

8.-Meer stadspromotie en ‘vermarkting’ van het verleden

“History is hot” en Grave heeft veel in huis. De geschiedenis moet meer in beeld gebracht worden. Dat is niet alleen belangrijk voor de inwoners, het is zeker ook aantrekkelijk voor mensen die hier graag komen om te winkelen, een terrasje te pikken of om iets te eten. Beleving is het thema van deze tijd. Het Graafs museum past uitstekend in deze trend, en wie weet wel een nieuwe kans voor het Arsenaal.

Grave heeft het!

Het nieuwe shoppen, het biedt ondernemers in de binnenstad nieuwe kansen. Gemeente moet participeren in het centrummanagement als draaischijf tussen ambtelijke organisatie, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het CDA is voor uitbreiding van het centrummanagement, om zo nieuwe kansen te benutten.