CDA Grave< Naar CDA.nl

Erfgoed bewaren

7.-Erfgoed bewaren!

Het CDA is dé partij van de samenleving. Als geen andere partij is het CDA de hoeder van het erfgoed dat vorige generaties voor ons en ons nageslacht bewaard hebben. Van de rijks- en gemeente- monumenten staan de kerkgebouwen momenteel  specifiek in de belangstelling.De kerken zijn huizen van geloof, gemeenschap en gezamenlijke geschiedenis en als gebouw karakteristiek voor het dorp of de stad.De kerken zijn belangrijke dragers van de sociale gemeenschap. De vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, zijn van grote waarde. Het CDA vindt dat onze kerkgebouwen veiliggesteld moeten worden, waarbij maatwerk en draagvlak uitgangspunt moet zijn. Behoud van deze karakteristieke gebouwen heeft voor het CDA prioriteit.

Het CDA streeft naar behoud van de kerkgebouwen in de kernen van Escharen, Gassel, Grave en Velp.