CDA Grave< Naar CDA.nl

Ruimte ondernemers

6.-Ruimte voor ondernemers

Het CDA is dé partij van de samenleving. Het is daarom belangrijk dat het goed gaat met bedrijven en winkels, dat houdt de voorzieningen in onze dorpen en stad op peil. De economische situatie zorgt er voor dat het Midden- en Klein Bedrijf onder druk staat. Vooral de kleine detailhandel heeft het moeilijk.

De gemeente moet winkels en bedrijven steunen

Leegstand van panden ligt op de loer, met alle negatieve gevolgen van dien. Het CDA vindt dat de gemeente de vestiging van detailhandel daadkrachtig en adequaat moet faciliteren. Bij de plannen van een ondernemer moet de gemeente actief de dialoog aangaan en samen met de ondernemer naar mogelijkheden zoeken.

Het CDA gaat voor bedrijvigheid!