CDA Grave< Naar CDA.nl

Jongeren

5.-Jongeren

Het CDA is dé partij van de samenleving. In het jeugd- en jongerenbeleid moet het accent liggen op een zinvolle en passende tijdsbesteding. Dit betekent dat de voorzieningen moeten aansluiten op de behoefte van onze jeugd. Bovendien moeten instanties zoals politie, jongerenwerk, scholen en leerplicht, onder regie van de gemeente, integraal en intensief samenwerken, om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.

Ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen

Het CDA vindt dat ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor hun kinderen. Ook buitenshuis! Bij overlast en wangedrag van hun kinderen moeten zij hierop  worden aangesproken.  Er moet begeleiding worden aangeboden wanneer er sprake is van ernstige gezinsproblemen en/of als ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken. In het belang van het kind vindt het CDA dat dit aanbod geen vrijblijvend karakter mag hebben. Bij het vormgeven van het jeugdbeleid is het belangrijk om de jongeren zelf hierbij te betrekken. Daarbij kan ook gedacht worden aan het toekennen van budgetten, waarmee de jongeren van Escharen, Gassel, Grave en Velp zelf invulling kunnen geven aan hun wensen op het gebied van voorzieningen of activiteiten.

Het CDA geeft de jeugd een stem en een toekomst!