CDA Grave< Naar CDA.nl

Zorgcooperaties

4.-Zorgcoöperaties

Het CDA is dé partij van de samenleving. Senioren en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk in de eigen omgeving en zelfstandig blijven wonen. Een zorgcoöperatie heeft als doel de zorg in de buurt van de mensen aan te bieden.Het ontwikkelen van een zorgcoöperatie is een project voor de hele kern, voor jong en oud. Wij hebben hier de jongeren nadrukkelijk bij nodig. Inwoners van een dorp of wijk zijn zich hiervan bewust en nemen zelf het heft in handen. Zij weten wat belangrijk is.

Het CDA kiest voor een inclusieve totaalaanpak

Leeftijden verbinden. En samen doen, met alle generaties. Zo lukt het om met visie en beleid de decentralisatie van zorg en welzijn tot een succes te maken. Voor eigen initiatieven vanuit de burgers op het gebied van zorg (bijvoorbeeld zorgcoöperaties) dient ruimte te worden gegeven en deze ontwikkelingen dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd. De gemeente moet actief beleid voeren om met alleenstaanden en samenwonende senioren nieuwe woonvormen voor ouderen met en zonder beperking te ontwikkelen. Dit kan via gezamenlijk of individueel bouwen maar ook door het aanbieden van huurwoningen in een te ontwikkelen samenhangende woongemeenschap. In een woongemeenschap kunnen ouderen elkaar ontmoeten en voorzieningen, activiteiten en burenhulp met elkaar delen.

Het CDA ondersteunt lokale initiatieven op het gebied van wonen en zorg.