CDA Grave< Naar CDA.nl

Participatie

3.-Participatie, zorg, welzijn, sociaal beleid en integratie

Het CDA is dé partij van de samenleving. De gemeente Grave moet ervoor zorgen dat iedereen eraan kan deelnemen. Het doel is om Escharen, Gassel, Grave en Velp een leefbare lokale samenleving te laten zijn met een grote sociale samenhang in de wijken en buurten. In dat beeld past dat inwoners zelfredzaam en betrokken bij hun omgeving zijn: ze nemen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar waar dat mogelijk is. Burgers die (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen meedoen of zijn losgeraakt van de samenleving , worden ondersteund bij het (weer) op een volwaardige  manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning staat daarbij  voorop dat er goede en betaalbare voorzieningen zijn.

Het CDA kiest voor kwaliteit

Bij de aanbesteding van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer (regiotaxi) en de huishoudelijke en fysieke verzorging (zoals buurtzorg) is de kwaliteit van diensten en voorzieningen voor het CDA leidend.  Het CDA vindt het ook belangrijk dat de voorzieningen in de buurt laagdrempelig zijn. Deze zijn nodig om het contact met zowel burgers als professionals te stimuleren en te versterken. Het belang van zorgprofessionals en betrokken burgers bij bijvoorbeeld de zorgvragen van cliënten (het zogenaamde ‘Gesprek aan de keukentafel’) is voor het CDA wezenlijk. Het CDA vindt het niet vanzelfsprekend dat ambtenaren dit zomaar overnemen.

Het CDA gaat voor optimale zorg in wijk en buurt.