CDA Grave< Naar CDA.nl

Samen lvC

2.-Samen in het Land van Cuijk

Het CDA is dé partij van de samenleving. Wij weten wat er leeft en we kennen er de weg. De regering geeft de gemeente steeds meer ingewikkelde taken en steeds minder geld. Dat is lastig. De roep om schaalvergroting van o.a. het ambtelijk apparaat wordt groter en groter. Herindeling van het land van Cuijk tot één grote gemeente kan vanuit efficiëntie oogmerk een oplossing zijn. Het gaat echter voorbij aan het basisprincipe: de invloed van de burger op zijn leefomgeving!

Bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers

Een herindeling zet het bestuur op grotere afstand van de burger. Vandaar dat het CDA waarborgen eist voor het organiseren van de invloed van de burger op zijn leefomgeving door versterking van de wijk- en dorpsraden voordat verder gesproken wordt over herindeling van het Land van Cuijk. Wij kiezen niet voor een gemeente van dik dertig dorpen en een stad waar mensen uit Escharen, Gassel, Grave en Velp hun weg niet kunnen vinden. Pas als duidelijk is dat samenvoegen niet ten koste gaat van samenleven, valt er met het CDA te praten.

Herindelen kan alleen als de invloed van de burger op zijn leefomgeving gewaarborgd is.