CDA Grave< Naar CDA.nl

Verenigingen

1.-Verenigingen, samen betrokken!

Het CDA is dé partij van de samenleving. De regering zet in op de ‘participatiemaatschappij’. De overheid trekt zich steeds meer terug. Wij kiezen niet voor een samenleving van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.

Verenigingen ondersteunen

Voor het CDA in Escharen, Grave, Gassel en Velp betekent het alle hens aan dek: ondersteunen en faciliteren van onze verenigingen. Zij bevorderen actieve deelname aan de maatschappij. Kunst en cultuur komen steeds meer onder druk te staan. De invloed van de burger op het bestuur en daardoor op zijn eigen leefomgeving wordt door schaalvergroting steeds kleiner. Betrokkenheid betekent ook sámen onze belangen behartigen en – als dat nodig is – verdedigen. Overal in onze samenleving spelen verenigingen en andere lokale organisaties hun wezenlijke rol. Vrijwilligers zijn de kurk waarop de samenleving drijft. Zij zijn goud waard! Deze “participatie” vind je in alle vormen van vereniging in Escharen, Gassel, Grave en Velp. In onze “vrienden van”-verenigingen worden o.a. musea en culturele instellingen gesteund en mogelijk gemaakt. Harmonieën, fanfares en koren, verenigingen die onder andere ook muziekonderwijs organiseren zingen of spelen de sterren van de hemel.

Hobbyclubs bevorderen creativiteit en vrijetijdsbesteding.  Carnavalsverenigingen en gildes houden onze folklore en tradities in stand. Sport-, scouting-, jeugd- en ouderenverenigingen bieden zinvolle, sociale en gezonde bezigheden voor onze jeugd en onze ouderen. Stichtingen en verenigingen zoals huurdersver-enigingen, en de participatieraad,. behartigen belangen op sociaal en maatschappelijk vlak. De Bouw Adviesraad Grave en verenigingen van eigenaren zijn organisaties die op het gebied van ruimtelijke ordening hun inbreng leveren. Wijkraden en dorpsraden worden essentiële schakels in uitvoering en communicatie tussen gemeenten en de door hen vertegenwoordigde achterban. Zo zal de invloed van de burger op zijn eigen leefomgeving via de wijk-of dorpsraad gestalte moeten krijgen. Verenigingen dienen mede het algemeen belang, de participatie maatschappij bestaat al.

Het CDA kiest voor onze verenigingen, de bouwstenen van onze samenleving.